top kompetence

Seznam in opis programov za trening kompetenc na platformi Potendo.

Brezplačni preizkus

programi za trening kompetenc

Program za trening ene kompetence je sestavljen iz 16 LEKCIJ. Udeleženci izvajajo po 2 lekciji tedensko.

diagram

Odgovornost

Odgovoren posameznik konsistentno in dosledno skrbi za kakovost svojega dela, sledi standardom odličnosti ter se drži dogovorov, časovnih rokov in ciljev.
Video

Komunikacijske spretnosti

Posameznik jasno, razumljivo in jezikovno pravilno izraža svoje misli ter jih v ustni ali pisni obliki sporoča posameznikom ali skupinam ljudi.
Video

Čustvena inteligenca

Posameznik poglobljeno prepoznava in razume čustva pri sebi in drugih. Ima odlične socialne veščine in učinkovito deluje v situacijah, ki zahtevajo ubrane medosebne odnose.
Video

Timsko delo

Posameznik krepi lastne potenciale, ki doprinesejo k učinkovitemu delu v timu ter prepoznavanju in spoštovanju medosebnih razlik.
Video

Povratne informacije

Posameznik se zaveda pomena povratnih informacij na delovnem mestu, zato jih na spoštljiv način izraža zaposlenim med in po opravljenemu delu.
Video

Ciljno vodenje

Posameznik zna postaviti zelo jasne cilje za zaposlene, dodeliti odgovornosti, meriti izvedbo, dajati povratne informacije za dosego pričakovanih rezultatov in oceniti uspešnost dela.
Video