Enostavna rešitev
za trajnostni razvoj zaposlenih

Dr. Aleksander Zadel, specialist klinične psihologije, je v svoji tridesetletni karieri pomagal na tisoče podjetnikom in zaposlenim, da so na podlagi lastnih potencialov in želja, razvili suverene in avtonomne rešitve s katerimi so povečali osebno zadovoljstvo in delovno učinkovitost.

O Potendu

O Potendu

Potendo je spletna platforma za razvoj osebnih in poklicnih potencialov. Namenjen je podjetjem, ki želijo izboljšati učinkovitosti zaposlenih.

Dvig učinkovitosti zaposlenih

Potendo omogoča, da vaše potenciale spremenite v učinkovito vedenje, ki vodi k dobrim odnosom in k skupnemu doseganju zastavljenih ciljev.

100% izkoristite svoj potencial

Preverjene naloge, analize vaših odločitev in trening vedenj, vam bodo omogočili, da svoje potenciale v polni meri razvijete v učinkovite in dobro delujoče kompetence.

Trening v praksi

Potendo vas vodi od pridobivanja novih znanj, spodbujanja kritičnega razmišljanja in spoznavanja sebe do preizkušanja novih vedenj v praksi.

Kako deluje?

Kako deluje?

Posamezen program je namenjen treningu, s katerim udeleženci iz lastnega potenciala razvijajo kompetence. Trening pomeni več kot učenje, saj zahteva preizkušanje novih informacij in vedenj v praksi. Šele urjenje vedenj in pridobivanje novih izkušenj, omogočata razvoj spretnosti in kompetenc.

diagram

Zakaj?

Zakaj Potendo?

Aleksander Zadel Dr. Aleksander Zadel, specialist klinične psihologije

Izkušnje

V 10 letih je bilo v naša usposabljanja vključenih več kot 15.000 zaposlenih v slovenskih podjetjih.

Strokovnost

Ekipa psihologov pod vodstvom dr. Aleksandra Zadela izdeluje programe Potenda v skladu z najnovejšimi znanji iz področja psihologije ter treninga in razvoja kompetenc.

Profesionalnost

Naše vodilo je vaš napredek. Potendo je rešitev, ki omogoča, da novo pridobljeno znanje takoj implementirate v prakso in razvijete učinkovite vzorce vedenja, s katerimi boste dosegali osebne in poslovne cilje.

Kompetence

Top kompetence

Program za trening ene kompetence je sestavljen iz 16 lekcij in traja 2 meseca. Udeleženci izvajajo po 2 lekciji tedensko.

Odgovornost

Odgovoren posameznik konsistentno in dosledno skrbi za kakovost svojega dela, sledi standardom odličnosti ter se drži dogovorov, časovnih rokov in ciljev.

Cilji:
 • upoštevanje rokov in dogovorov,
 • samoiniciativno prevzemanje odgovornosti,
 • soočanje s posledicami lastnih odločitev in dejanj.

Komunikacijske spretnosti

Posameznik jasno, razumljivo in jezikovno pravilno izraža svoje misli ter jih v ustni ali pisni obliki sporoča posameznikom ali skupinam ljudi.

Cilji:
 • pozorno poslušanje in jasno besedno izražanje,
 • učinkovit prenos informacij,
 • vzpostavljanje dobrih medosebnih odnosov.

Čustvena inteligenca

Posameznik poglobljeno prepoznava in razume čustva pri sebi in drugih. Ima odlične socialne veščine in učinkovito deluje v situacijah, ki zahtevajo ubrane medosebne odnose.

Cilji:
 • več udejanjenih potencialov,
 • spodbujanje sodelovanja in motiviranja sodelavcev,
 • učinkovito vodenje tima k doseganju ciljev.

Sposobnost timskega dela

Spodbujanje posameznika h krepitvi lastnih potencialov, ki doprinesejo k učinkovitemu delu v timu ter prepoznavanju in spoštovanju medosebnih razlik.

Cilji:
 • sodelovanje z drugimi pri doseganju skupnega cilja,
 • boljše poznavanje članov tima,
 • ustrezna delitev dela in nalog.

Povratne informacije

Posameznik se zaveda pomena povratnih informacij na delovnem mestu, zato jih na spoštljiv način izraža zaposlenim med in po opravljenemu delu.

Cilji:
 • uporaba povratne informacije za motiviranje in spodbujanje,
 • podajanje učinkovite pohvale,
 • uporaba evalvacije.

Operativnost

Operativen posameznik se hitro in učinkovito loti nalog, ne razmišlja preveč, kako bi delo opravil, ampak sprejme take odločitve, ki namen hitro pretvorijo v vedenje.

Cilji:
 • poveča storilnost,
 • spodbudi učinkovito opravljanje nalog,
 • omogoča zanesljivo doseganje ciljev.

Zaupajo nam

Zaupajo nam


Pridružite se!

Pridružite se!

Prihodnost ni odvisna od sreče ali okoliščin. Delovno mesto, stranke, sodelavci ali nadrejeni, sami po sebi ne določajo vašega uspeha. Svojo prihodnost lahko zgradite okoli vaših potencialov in ciljev. S pomočjo e-coachinga bo vaša prihodnost postala realna. Domišljene naloge, analize vaših odločitev in trening vedenj, vam bodo omogočili, da vaše potenciale spremenite v dobro delujoče kompetence.

Potendo


Inštitut za osebni razvoj Corpus, Anima, Ratio, d.o.o.
Ferrarska 30, 6000 Koper
ID za DDV: SI12957062
Matična številka: 2257165
TRR: SI56 1010 0003 9833 336

Kontakti
E: [email protected]
T: +386 31 859 308

Potendo je rešitev Inštituta C.A.R.