Kako deluje Potendo?

1

OCENITE KLJUČNE KOMPETENCE EKIPE

2

PODROBNO SPOZNAJTE OSEBNOSTI ZAPOSLENIH

3

ZAŽENITE USTREZNE TRENINGE

4

SPROŽITE ZAVZETOST IN NADZIRAJTE NAPREDEK

5

SLAVITE USPEH IN PODELITE CERTIFIKAT USPEŠNOSTI

1Test
kompetenc

S testom kompetenc preverimo stopnjo razvitosti ključnih kompetenc. Test kompetenc vključuje 7 različnih dimenzij, od katerih je prav vsaka pomembna za učinkovito delo in vodenje.

Reševanje testa v povprečju traja 15–20 minut. Surovi rezultati se varujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. HR služba dobi vpogled v končni rezultat.

2Osebnostni
vprašalnik

Osebnostne lastnosti ležijo v osnovi našega vedenja. Predstavljajo ključni potencial za razvoj vodstvenih kompetenc.

Z osebnostnim vprašalnikom bomo pridobili vpogled v kar 9 osebnostnih potez. Na osnovi vašega osebnega profila in testa kompetenc vam bomo predlagali, katerega treninga se lotite najprej.

3Treningi,
virtualni

Delo na vsaki kompetenci je sestavljeno iz 20 treningov, ki so razdeljeni na 4 nivoje.

Na polovici in na koncu treninga posamezne kompetence je test znanja, ki preveri napredek pri uporabniku.

Treningi potekajo z branjem, učenjem, ogledom videov in interaktivnimi nalogami.

Legende,
izberite svojega virtualnega trenerja

Znano je, da trenerjev način komunikacije in spodbude močno vpliva na rezultat treninga. Bolj, ko se s trenerjem ujamemo, boljši rezultat lahko pričakujemo.

Karakterji trenerjev so skrbno oblikovani. So navihani in radovedni, so dosledni in spodbudni.

Izberite trenerja, ki vam je pisan na kožo. Izberite svojega trenerja.

4Testi
znanja

Vsakih 10 treningov bo Potendo preveril napredek uporabnika pri razvoju kompetence.

Za ta namen so pripravljeni posebni testi znanja. Ti bodo preverili razumevanje in ponotranjenje kompetenc. Da bi uporabnik napredoval in na koncu pridobil potrdilo, mora uspešno opraviti vse teste znanja.

5Napredek, rezultat,
nagrada

Zagotovite si vpogled v stanje voditeljskih kompetenc posameznikov in ekipe.

Potendo bo na začetku procesa pri vsakem uporabniku izmeril jakost njegovih voditeljskih kompetenc. Rezultati bodo uporabljeni kot priporočila za izboljšave. Za uspešno opravljen trening in napredek pri razvoju kompetence bo uporabnik prejel prav posebno potrdilo.